เปรียบเทียบตู้ปลอดเชื้อ

Comparison of BioSafety Cabinet

BioSafety cabinet characteristics are described in "Biosafety in Microbiological and Biomedical laboratories" (BMBL). 

BioSafety cabinet class I is rarely being use in Thailand. The weak point is BSC I only protect the operator and Environmental. (by draw the room air horizontally through the opening sash then go through HEPA filter before discharge) . No product protection. Many people confuse BSC I is the same as Clean bench. The answer is NO. Clean bench only protect the product. (no protection for operator and environmental)

The most popular BSC you find in laboratories is BSC II type A2.  BSC II offer all round best performance in term of good protection for Product , Operator and Environmental as well as no cross-contamination in the work area inside the cabinet. 

The intake air velocity BSC II type A2 is >100 foot/minute (NSF49 standard - US version) or 0.45 meter/second (EN 12469 standard - EU version) We call this portion of air as "in flow". The clean air inside the working area is supplies by main HEPA filter with down flow laminar flow. (for good product protection and prevent cross-contamination) We call this portion of air as "Down flow". 

There are at least two sets of HEPA filters installed in the BSC II. Main HEPA filter is the bigger piece of HEPA filter supply the downflow clean air to work surface. The smaller piece of HEPA filter is installed on top of the safety cabinet. It filter particle in the exhaust air before release to the environment. (Environmental protection). The modern BSC II now use DC motor/blower because it consume much less energy than the classic AC motor. The good controller shall have "active" air flow control. In case the HEPA absorb lots of dirts. The blower can increase the speed to deliver same air velocity of both in flow and down flow. The video below show you how the BSC II adjust the air flow automatically.

Automated balancing of In flow and down flow

 
  • Biosafety cabinet class II type A2 (2 filters)

  • Biosafety cabinet class II type A2 (3 filters)

  • Biosafety cabinet class II type B2

Air flow in BSC class II

The BSC II type B2 is recommended for microbiological applications that use more than a minute amounts of volatile chemicals. In bioprocess of pharmacuetical products which handle biohazard materials also preferred BSC II type B2 in the high containment areas. Please do not forget to calculate the exhaust air volume for each BSC in your clean room. The typical exhaust air from BSC II type A2 (1.2 meter wide) is around 400 cubic meter/hour while the exhaust air from BSC II Type B2 (same width) is around 1,100 - 1,400 cubic meter/hour. Be sure that your clean room have enough supply clean air


  • gift-card-01.png
    สั่งซื้อสินค้าผ่านwww.primasci-shop.comทุกๆ 500บาทรับ 1 คะแนน สะสมครับ 20 คะแนน แลกรับ gift voucher ของ Tesco Lotus ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://pointspot.co/business/15c71c2f

  • การเลือกซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน การเลือกจากแรงเหวี่ยง (Relative Centrifugal Force = RCF xg) เราแบ่ง Class ของ Centrifuge หลัก ๆ ดังนี้ Low Speed (ค่าแรงเหวี่ยง <7800xg) ...
Visitors: 29,553