วิธีเลือกCentrifuge

การเลือกซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

การเลือกจากแรงเหวี่ยง (Relative Centrifugal Force = RCF  xg)

เราแบ่ง Class ของ Centrifuge หลัก ๆ ดังนี้

 • Low Speed (ค่าแรงเหวี่ยง <7800xg)

เหมาะสำหรับปั่นแยกอนุภาคขนาดใหญ่ให้ตกตะกอน เช่น ตัวอย่างเลือด, ปัสสาวะ, เซลล์ ตลอดจน Nuclei, plasma membrane

 • Microcentrifuge (ค่าแรงเหวี่ยง ~10,000-30,000xg)

เหมาะสำหรับสกัด nucleic acid จาก Spin column

 • High Speed Centrifuge (ค่าแรงเหวี่ยง ~40,000-1000,000xg)

เหมาะสำหรับปั่นแยก microorganism ขนาดเล็ก (เช่น ExCali…)

Cell organelles (เช่น mitochondria..) Lipoprotein

 • Ultracentrifuge (ค่าแรงเหวี่ยง 100,000 xg – 1,000,000 xg)

สำหรับอนุภาคขนาดเล็กมาก เช่น ไวรัส, nanoparticle…

What inside a centrifuge

Choosing right centrifuge for you

If you have simple requirement such as centrifugation of blood or urine samples in clinical laboratory, you may simply go with compact low speed tabletop centrifuge. Some application may require higher g-force to achieve proper separation. For example, if you want to extract nucleic acid using the commercial “spin column” kit the minimum required g-force is 10,000xg.

The smaller molecule you want to separate the higher g-force you will need. For some case, the small virus or nano-particles would require ultracentrifuge to do the separation.

The following chart can guide you how to choose the right centrifuge.

Classification of centrifuge

Relationship between speed (rpm) and g-force (RCF , xG)

When you compare the rotors among different models and makers and you not sure which one is better. Keep in mind that rotors from different vendor are having different radius and maximum speed. The only value you can fairly compare is the g-force (relative centrifugal force or RCF). The RCF can be calculated using this formula: RCF = 1.12 x radius (cm) x (rpm/1000)2

Once you know the radius of the rotor (rmax) and speed (rpm) you can calculate the g-force (RCF) of that rotor at that speed.

Terminology of centrifugation

How long shall I spin my sample?

If you already have the defined protocol, you may simply follow that instruction.(for example , spin the urine at 1500 rpm for 5 minutes)

But sometime you may have more complicated application such as separation of small molecule using high-speed or ultracentrifuge.

It’s good to get K-factor of the rotor (K) and the sedimentation coefficient in svedberg’s unit (S) then the run time (T) can be calculate using this formula

T=K/S

You can find the K-Factor in the brochure or operating manual of your centrifuge. (or ask your vendor)

Choosing the rotors

There are different type of rotors. Fixed angle rotors has advantage in terms of simple to use and having highest g-force.

The swinging bucket rotor (or swing-out rotor) trend to have larger capacity but lower max speed and g-force.

These two type of rotor are commonly use. When you dealing with small particles such as harvesting of bacteria high g-force is what you need, then fixed angle rotor is suit well.

For the low speed applications such as separation of the whole cell, then swinging bucket rotor is commonly use.

The good centrifuge should offer wide range of rotors so you may want to use any of the rotor in the future. (saving you from buying another centrifuge unit

 เลือกจากปริมาตรตัวอย่างที่ต้องการปั่น

Labware ที่เราใช้บรรจุตัวอย่างมีความทนทานต่อแรงเหวี่ยงไม่เท่ากัน เช่น ขวด oakridge bottle ขนาด 40/50 มล. สามารถทนต่อแรงเหวี่ยงได้สูงสุดถึง 20,000xg ในขณะที่หลอดปั่นแบบ Conical tube ขนาด 15-50 มล. จะทนแรงเหวี่ยงได้ไม่เกิน 10,000xg การเลือกเครื่องปั่นเหวี่ยงให้เหมาะสมควรดูจาก Maximum Capacity และชนิดหัวปั่นที่จะเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น เราต้องการปั่นตกตะกอนเซลล์หรืออนุภาคขนาดใหญ่ (เช่น Yeast…) ให้ตกตะกอนด้วยความเร็ว (ไม่เกิน 7,800 xg) สามารถเลือกใช้หัวปั่นแบบ Swing Bucket Rotor ที่มีขวดปั่นขนาด 4 x 1,000 มม. เราจะปั่นแยกสารได้คราวละ 4 ลิตร ในที่เครื่องรุ่นรองลงมาจะใช้ได้ครั้งละ 4 x 400 มล. คือได้คราวละ 1.6 ลิตร หรืออีกกรณีที่มีหลอดตัวอย่าง จำนวนมาก เช่น ห้องแล็บในโรงพยาบาลขนาดใหม่  ต้องการปั่นหลอดเก็บเลือดขนาด 5/7 มล. คราวละมาก ๆ  สามารถเลือก Adapter ใส่ในถ้วยปั่น  เพื่อบรรจุหลอดเลือดได้คราวละมาก ๆ ในหัวปั่นขนาด 4 x 1000 มล. สามารถบรรจุได้ 196 หลอด ในขณะที่หัวปั่นขนาด 4x 400 มล. สามารถบรรจุได้ครั้งละ 76 หลอด เป็นต้น  ถ้าในกรณีที่การทดลองมีความจำเป็นต้องใช้ Labware หลาย ๆ ชนิด ขอแนะนำเครื่องปั่นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนหัวปั่นได้หลาย ๆ ชนิด เช่น Megafuge 8R สามารถบรรจุหลอดตัวอย่างได้ครบเกือบ
ทุกชนิด เช่น หลอด Hematocrit, Microtube, PCR tube, Strip, Microplate, 15 x 50 ml Conical tube Round bottle tubes, Blood Collection tube
            ส่วนกรณีที่ต้องการขวดปั่นความจุ 250 มล. คราวละ 6 ขวด ที่ความแรงเหวี่ยงสูง ถึง 15,000–18,000xg สามารถทำได้โดยเลือกหัวปั่นชนิดพิเศษ Fiberlite F14-6 x 250 LE ในเครื่องรุ่น Multifuge
x 3/ x 3R

การเลือกหัวปั่นที่เหมาะสม

1.1      หัวปั่นชนิดมุมเอียงคงที่ มีข้อได้เปรียบในเรื่องค่าความเร็วรอบและแรงเหวี่ยงสูงสุด สูงกว่าหัวปั่นชนิดอื่น ควรเลือกใช้ Labware ที่บรรจุใน Adapter ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการยุบตัวของหลอดขณะปั่นที่ความเร็วรองสูง ๆ

1.2      หัวปั่นในแนวราบ มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความจุ สามารถใส่ตัวอย่างปริมาตรหรือจำนวนหลอดคราวละมาก ๆ ได้ และสามารถเปลี่ยน Adapter ให้เหมาะสมกับถ้วยปั่น/หัวปั่นได้ (โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวปั่น)

1.3      กรณีที่ตัวอย่างที่ใช้มีเชื้อซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้ ควรเลือกใช้หัวปั่น หรือถ้วยปั่นที่มีฝาปิดที่ Certified “Biocortainment”

 

หากท่านมีข้อสงสัยในการเลือกเครื่องปั่นฯ ให้เหมาะกับงานสามารถแจ้งความต้องการผ่านเว็ป

ไซด์นี้ได้

 

Do and Don’t in centrifugation

Don’t:

*attemp to run the centrifuge without the rotor

(some people says just want to try, but it’s better not)

 

*put small tubes in the rotor without the adapter

(small tubes without proper adapter can be collaps at high speed and will cause damage to your centrifuge)

 

*don’t forget to pre-cool your rotor with the pre-cool run without the sample. Once your rotor/centrifuge has been pre-cooled then you may start with your samples.

(forget to pre-cool can ruin your sensitive samples such as RNA , protein ..)

 

Do:

 • Always lock the rotor to the drive shaft. (prevent your rotor flying inside the chamber)
 • always load centrifuge tube in the balance positions of the rotor (refer to the operating manual)
 • always put all the buckets in the rotor. (some customer want to have the bucket life cycle but putting only two buckets in the swinging bucket rotor which has 4 or 6 places. This can cause imbalance of your centrifugation)
 • Take out the rotor from the chamber after you complete your work at the end of the day. Clean the rotor and let it dry in the room temperature.

If you using refrigerated centrifuge, be sure to open the chamber door , let it be at the room temperature for 30 min or more.  Wipe the chamber with the clean cloth to remove any condensation. Then you are safe to close the chamber door.

 


 • gift-card-01.png
  สั่งซื้อสินค้าผ่านwww.primasci-shop.comทุกๆ 500บาทรับ 1 คะแนน สะสมครับ 20 คะแนน แลกรับ gift voucher ของ Tesco Lotus ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://pointspot.co/business/15c71c2f

 • Comparison of BioSafety Cabinet BioSafety cabinet characteristics are described in "Biosafety in Microbiological and Biomedical laboratories" (BMBL). BioSafety cabinet class I is...
Visitors: 28,568