Microcentrifuge

Heraeus Pico 17 / Pico 21 เป็น เครื่องปั่นเหวี่ยงสารปริมาตรน้อยสำหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถแสดงและปรับตั้งค่าการปั่นจากแรงเหวี่ยงได้ มีหัวปั่นชนิด Bio-Containment และมีฝาปิดหัวปั่นแบบ "Click Seal" ที่สามารถเปิด-ปิดฝาได้อย่างรวดเร็ว มีหน้าปัดพร้อมปุ่มกดระบบสัมผัส สามารถเลือกแสดงค่าความเร็วรอบและแรงเหวี่ยงได้ตามต้องการ มีหัวปั่นให้เลือกถึง 6 ชนิด มีให้เลือก 2 รุ่น ตามค่าความเร็วรอบและแรงเหวี่ยงสูงสุด (Pico 17 = 17,000 xg และ Pico 21 = 21,100 xg)

Fresco 17/ Fresco 21

เป็น เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร ปริมาตรน้อยชนิดควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด มีฟังก์ชั่น Pre-Temp เพื่อทำความเย็นให้กับหัวปั่นเหวี่ยงก่อนการใช้งานจริงพร้อมหัวปั่นชนิด Bio-containment และมีฝาปิดหัวปั่นแบบ "ClickSeal" มีให้เลือก 2 รุ่น ตามค่าความเร็วรอบและแรงเหวี่ยงสูงสุด (Fresco 17 = 17,000 xg และ Fresco = 21,100 xg)Visitors: 29,660